Under Steineruka 24.10. - 1.11.2017 inviterte moveArt og Biologisk-dynamisk Forening, gründer Tanja Baumgartner fra Sveits til Steineruka på Vippa i Oslo. Sammen med Eckart Grundmann arbeider Baumgartner ved deres Institut ArteNova for å forske på eurytmiens virkninger i planter og substanser. 

Takk til Biologisk-dynamisk Forening ved Dag Blakkisrud for godt samarbeid i forbindelse med organiseringen.

http://www.institut-artenova.ch

 

 

 

 

 

Cultura Gavefondet ga støtte til Ad Infinitum. Et musisk samhandlingsprosjekt.

 

 

  

Produksjonen ABEL STÅ OPP ble støttet av: 

 

 

RUDOLF STEINERSTIFTELSEN       NORSK SKUESPILLERFORBUND 

 

EVA LUNDE FOND